Introduktion


Bionik er et mere mundret kælenavn for biomimetik. Biomimetik kommer af græsk og består af ordene bios, der betyder liv, og mimeistai, der betyder efterligning (at imitere).
Bionik handler altså om at studere og kopiere naturens former, processer og systemer.

I følgende film præsenterer vi bionik som disciplin og natursyn. Vi dykker ned i historien bag og viser, hvor bredt man kan bruge bionik som metode. Vidste du for eksempel, at danske forskere på Københavns Universitet i øjeblikket forsøger at finde fremtidens medicin ved at tage ved lære af termitternes grønne fingre og planters forsvarsmekanisme mod dyr?